fbpx

Vi deltager i Innovationskraft

Vi deltager i Innovationskraft

Vi har modtaget en bevilling til projektet ”Cool Penguin – en madplatform mod madspild” hvor vi i samarbejde med Gaztro vil udvikle en online tjeneste, der gør fødevareproducenter i stand til at sælge og distribuere deres varer uden et lager som mellemled, dermed øger vi friskheden, muligheden for god økonomi og mindsker madspild. .

Programmet Innovationskraft er finansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennem Food & Bio Cluster Denmark.

Igennem Innovationskraft ønsker Food & Bio Cluster Denmark at styrke samarbejdet og videnoverførslen mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. Målet er at skabe grobund for øget innovationshøjde og – hastighed, så Danmark også i fremtiden vil stå stærkt inden for fødevare- og bioressourceindustrierne på både lokale og globale markeder.

#EUinMyRegion #EUprojekt#Innovationskraft#Food&BioClusterDenmark